Το 1/3 των αμπελώνων παγκοσμίως. με 13 ποικιλίες οινοποιήσιμων σταφυλιών

"Από τις 10.000 ποικιλίες αμπέλου που είναι γνωστές στον κόσμο, 33 ποικιλίες σταφυλιών αντιπροσωπεύουν το ήμισυ του παγκόσμιου αμπελώνα", αναφέρει έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (OIV).