"Όχι στο θεσμικό “καπέλωμα” των ΟΤΑ από το Υπουργείο Εσωτερικών"

Οι κ.κ. Χρηστάκης και Κουρής τονίζουν πως «η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρεί αναγκαία - και γι’ αυτό διεκδικεί - τη διεύρυνση του εν ισχύ θεσμού του Γενικού Γραμματέα σε όλους τους Δήμους της χώρας