Στην έκθεση GRECKA PANORAMA 2016 το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Δυναμική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις της Πολωνίας είχε το Επιμελητήριο Ηρακλείου, στηρίζοντας την προσπάθεια των επιχειρήσεων-μελών του  να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα