Συνάντηση Βαρδάκη με την Υφ. Οικονομικών και τον σύλλογο συνταξιούχων ΑΤΕ

ροκειμένου να συζητήσουν το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης προκαταβολής, έναντι μελλοντικής, προνοιακού τύπου παροχής που χορήγησε σε μέλη του νόμιμα, ο ασφαλιστικός φορέας συνταξιούχων και πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ.