Με επιτυχία εκδήλωση για το ελαιόλαδο

Με επιτυχία η εκδήλωση με θέμα« Δείκτες Ποιότητας ελαιόλαδου» καλές πρακτικές εξαγωγής και συντήρησης ελαιόλαδου -πολυφαινόλες -ισχυρισμός υγείας »