Συμμετοχή της Περιφέρειας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Εβδομάδας συμμετείχε εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Ν. Ζωγραφάκης Δ/ντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης.