Δήλωση του Δημάρχου Αγίου Νικολάου για το Κέντρο Αποκατάστασης στη Νεάπολη

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης για την ανάθεση της προμελέτης, της οριστικής μελέτης, της μελέτης εφαρμογής και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στο Γ.Ν.- Κ.Υ. Νεαπόλεως Διαλυνάκειο" ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου κ. Αντώνης Ζερβός, προέβει στην ακόλουθη δήλωση