134 ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα σχολεία του Δήμου Ιεράπετρας

Με εκατόν τριάντα τέσσερις ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 88 σταθερούς και 46 φορητούς,  ενίσχυσε ο Δήμος Ιεράπετρας την τρέχουσα περίοδο τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.