Κρήτη

 

Ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο για τα σχέδιο βελτίωσης

Κεντρικός εισηγητής της εκδήλωσης θα είναι ο κ. Ευθύμιος Τσιατούρας, Προϊστάμενος της Μονάδας Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων