Κρήτη

 

Συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Μάλτα σε θέματα Περιβάλλοντος

Τη συνεργασία για κοινές δράσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον, την πρόληψη περιβαλλοντικών κινδύνων, τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης το χωροταξικό σχεδιασμό κ.α. συζήτησαν σήμερα η ηγεσία και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτηςμε τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της  Μάλτας  (CEO MEPA) Δρ  Jochann Buttigieg και τον εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης.