63 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία της Κρήτης

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν καθημερινά τις αιτήσεις ενδιαφέροντος τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή να ανανεώνουν τα δικαιολογητικά τους στο ΚΕΠ για θέματα υγείας της υπηρεσίας, στην οδό Σμύρνης 26 στο Ηράκλειο.