Χανιά

 

Η Κίσαμος υποδέχεται τα Άχραντα Πάθη

Πρόκειται περί περίτεχνης υστεροβυζαντινής λειψανοθήκης, δώρο του Αυτοκράτορα Θωμά του Παλαιολόγου, όπου φυλάσσονται μεγάλα τεμάχια από: Τίμιο Ξύλο, τον Ακάνθινο Στέφανο του Κυρίου μας, την Χλαμύδα Του και λίθο από τον Πανάγιο Τάφο.