Ο οδικός χάρτης των αποκρατικοποιήσεων

Τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποίησης προβλέπει το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων που εγκρίθηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής