Δημοσιοποίηση στοιχείων όσων χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ στο Δημόσιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ που υπογράφουν ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών.