Γερμανικό χωριό παράγει 500% περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται

Τα τελευταία 18 χρόνια, ένα χωριό της Γερμανίας, το Βίλντπολντσριντ, έχει επενδύσει σε μια σειρά από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που περιλαμβάνουν 4.983 κιλοβάτ φωτοβολταϊκών, πέντε εγκαταστάσεις βιοαερίου, έντεκα ανεμογεννήτριες και ένα σύστημα υδροηλεκτρικής ενέργειας!