Γερμανικό χωριό παράγει 500% περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται

Τα τελευταία 18 χρόνια, ένα χωριό της Γερμανίας, το Βίλντπολντσριντ, έχει επενδύσει σε μια σειρά από έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που περιλαμβάνουν 4.983 κιλοβάτ φωτοβολταϊκών, πέντε εγκαταστάσεις βιοαερίου, έντεκα ανεμογεννήτριες και ένα σύστημα υδροηλεκτρικής ενέργειας!

 

Το πραγματικό «Brexit» συνέβη πριν από 160.000 χρόνια

Οι ερευνητές έχουν αποκαλύψει γεωφυσικές ενδείξεις για την ύπαρξη γιγάντιων κοιλάδων στον πυθμένα της κεντρικής Μάγχης, οι οποίες πιστεύεται ότι αποτελούν το αποτύπωμα μίας μεγα-πλημμύρας που σάρωσε την τότε ξηρά