Υπεραλίευση και μόλυνση οδηγούν στην αύξηση μεδουσών στον Κορινθιακό

Την κήρυξη του Κορινθιακού κόλπου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με πιθανή την εξ ολοκλήρου απαγόρευση της αλιείας για τουλάχιστον έναν χρόνο προκειμένου να καταστεί δυνατή η γρηγορότερη λύση του προβλήματος της έντονης παρουσίας μεδουσών προτείνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο.