Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Αστερίου

Στα πρώτα χρόνια της ζωγραφικής του ασχολήθηκε με όλα σχεδόν τα θέματα, κυρίως όμως με νατουραλιστικά και σουρεαλιστικά τοπία, αλλά και με την προσωπογραφία.