Έκθεση φωτογραφίας για το "Τοπίο" στο ΚΑΜ

Ο Δήμος Χανίων, η ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ και η ΕΦΕΚ - τμήμα Χανίων, διοργανώνουν 27- Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, έκθεση φωτογραφίας με τίτλο "Τοπίο".