Η E.E. σκοτώνει τα diesel

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 θέτει στους κατασκευαστές συγκεκριμένα όρια εκπομπών ρύπων (Euro).

 

10+1 συμβουλές για αγορά μεταχειρισμένου

Η αγορά του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου κρύβει ενίοτε αρκετές παγίδες από «αετονύχηδες» οι οποίοι καλυπτόμενοι από την ανωνυμία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος προσπαθούν να εξαπατήσουν