Μια πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία δημιούργησε η Τράπεζα Πειραιώς μέσα από την δημιουργία μίας ιστοσελίδας για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

Ως γνωστόν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εφαρμόζουν στην παραγωγή των προϊόντων ή και των υπηρεσιών τους πρακτικές πράσινης ανάπτυξης με αποτέλεσμα κατ αρχήν την μείωση των ρύπων στο περιβάλλον και βέβαια την εξοικονόμηση πόρων.

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του ιστοτοπού και ακολουθεί και το σχετικό Δελτίο Τύπου:

«H Τράπεζα Πειραιώς, για μια ακόμη φορά, πρωτοπορεί με τη δημιουργία ενός ιστότοπου (www.greenbanking.gr) που στοχεύει στο να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Μέσα από αυτό το νέο portal γίνεται η ανάδειξη και δικτύωση επιχειρήσεων και οργανισμών που υιοθετούν καλές πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ή που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται σε τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ενημερώνεται το κοινό για εξελίξεις σε θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και πράσινης επιχειρηματικότητας.

Το Green Banking Portal ενισχύει τη δικτύωση, την επικοινωνία και τις συνέργειες μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ενημερώνει και πληροφορεί για την πρόοδο και την καινοτομία στις σύγχρονες καθαρές τεχνολογίες και ευνοεί ουσιαστικά την ανάπτυξη στον πιο ζωντανό κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας σήμερα.

Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων και οργανισμών ότι υιοθετούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του ιστοτόπου.

Το Green Banking Portal δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου climabiz».