Ο Γιώργος Γαρίνης, αναπληρωτής καθηγητής του τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης και συνεργαζόμενο μέλος με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), βραβεύθηκε σήμερα από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό και υψηλού κύρους πρόγραμμα χρηματοδότησης Νέων Ερευνητών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO Young Investigator award) για την ερευνητική του πρόταση με τίτλο "Ο ρόλος των γενετικών βλαβών στην ανάπτυξη και στις ασθένειες".

Η βράβευση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO Young Investigator award) απευθύνεται σε νέους ερευνητές με αποδεδειγμένη ικανότητα να αριστεύσουν, με σκοπό τόσο τη περεταίρω δημοσιότητα και χρηματοδότηση της ερευνητικής τους προσπάθειας όσο και τη δικτύωση του εργαστηρίου τους με άλλα ερευνητικά κέντρα αριστείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την θέσπιση αυτών των βραβείων το 2000, συνολικά 7 επιστήμονες Ελληνικών Ιδρυμάτων έχουν βραβευτεί, εκ των οποίων οι 4 βρίσκονται στο ΙΤΕ.

Η ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου του Δρ. Γαρίνη, η οποία χρηματοδοτήθηκε για 3 έτη, αποσκοπεί στο να διαλευκάνει το ρόλο της σταδιακής συσσώρευσης των γενετικών βλαβών στη γήρανση. Τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη καταπολέμηση των ασθενειών που εμφανίζονται συχνότερα στη τρίτη ηλικία, συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου.

Βιογραφικό

Εκπαίδευση:

O Γεώργιος Γαρίνης έλαβε Πτυχίο Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Eotvos Lorand University, Ουγγαρία (1995) και Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική σχολή του Πανεπιστήμιο Αθηνών (2001). Από την έρευνα της διατριβής και έκτοτε ασχολείται με τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς γενετικών βλαβών στα θηλαστικά και το ρόλο της συσσώρευσης των γενετικών αλλοιώσεων στη διαδικασία της γήρανσης.

Σταδιοδρομία:

Από το 2001 μέχρι το 2005 ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Γενετικής του Erasmus Medical Center στο Ρόττερνταμ, Ολλανδία και στη συνέχεια ανεξάρτητος ερευνητής από το 2005-2008 στο ίδιο τμήμα. Το 2008 εκλέχθηκε εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ και το 2009 εκλέχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ενδιαφέροντα:

Γενετική Θηλαστικών

Γενετικές βλάβες, καρκίνος, γήρανση

Λειτουργική Γονιδιωματική

Μεταγραφική ρύθμιση

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις:

Garinis GA, Uittenboogaard LM, van IJcken W, Breit TM, van Steeg H, Mullenders LHF, van der Horst GTJ, Hoeijmakers JHJ and Schumacher B (2009). Persistent transcription-blocking DNA lesions trigger somatic growth attenuation associated with longevity.Nature Cell Biology May;11(5):604-15.

Garinis GA, Gijsbertus van der Horst, Hoeijmakers JH (2008). DNA damage and aging: new-age ideas for an age-old problem. Nature Cell Biology 10(11):1241-7).
Schumacher B, van der Pluijm I, Moorhouse MJ, Rasile Robinson A, Suh Y, Breit TM, van Steeg H, Niedernhofer LJ, van Ijcken W, Bartke A, Spindler SR, Hoeijmakers JHJ, van der Horst GTJ and Garinis GA (2008). Delayed and accelerated aging share common longevity assurance mechanisms. PLoS Genet. 15;4(8):e1000161.

van der Pluijm I, Garinis GA, Brandt RMC, Gorgels TGMF, Wijnhoven SW, Diderich KEM, Mitchell JR, van Oostrom C, Beems R, Niedernhofer LJ, Velasco S, Friedberg EC, Tanaka K, van Steeg H, Hoeijmakers JHJ and van der Horst GTJ (2006). Impaired Genome Maintenance Suppresses the GH/IGF1 Axis in Cockayne Syndrome Mice. PLoS Biol 12;5(1):e2. *Equal contribution.

Niedernhofer LJ, Garinis GA, Raams A, Appeldoorn E, Lalai AS, Odijk H, Oostendorp R, Ahmad A, Robinson AR, Nair P, Calder R. Brent, van Leeuwen W, Theil AF, Vermeulen W, van der Horst GTJ, Meinecke P, Kleijer WJ, Vijg J, Jaspers NGJ, Hoeijmakers JHJ (2006). A New Progeria Links the DNA Damage Response with Life Span Regulators. Nature 21;444(7122):1038-43.