Ο υπουργός Οικονομικών θα είναι εκείνος που θα δώσει την τελική έγκριση για την επιστροφή ποσών άνω των 300.000 ευρώ, ανά δικαιούχο, τα οποία οφείλει το ελληνικό δημόσιο σε ιδιώτες ή εταιρείες δικαιούχους επιστροφής.

Για τη διαδικασία αυτή θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας και προαπαιτούμενο είναι ο έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών.

Τα παραπάνω διευκρινίζει ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, απαντώντας εγγράφως στην καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας και υιοθετήθηκε από τον βουλευτή των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» Τέρενς Κουϊκ σύμφωνα με την οποία «επιχειρηματίες, στους οποίους οφείλει χρήματα το ελληνικό δημόσιο, πλησιάζουν παράγοντες κομμάτων της συγκυβέρνησης ζητώντας τη μεσολάβηση τους για την άμεση εξόφλησή τους μετά τη λήψη της πολυαναμενόμενης δόσης του δανείου».

Όπως σπεύδει να επισημάνει ο υφυπουργός Οικονομικών, η διαδικασία επιστροφής φόρων σε δικαιούχους πραγματοποιείται μετά από έλεγχο, ο οποίος γίνεται αρχικά στις Δ.Ο.Υ. ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία που καθιστούν τον ιδιώτη ή την εταιρεία δικαιούχο επιστροφής, ελέγχονται τα δικαιολογητικά, η νομιμότητα της επιστροφής, ενώ διενεργείται και προσωρινός ή τακτικός έλεγχος όπου αυτός απαιτείται, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου.

Ο κ. Μαυραγάνης διευκρινίζει ότι για ποσά έως 300.000 ευρώ αρμόδιος για την έγκριση των επιστροφών αυτών είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ενώ για μεγαλύτερα ποσά οι εν λόγω φάκελοι υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και αφού τύχουν σχετικής επεξεργασίας και ελέγχου πληρότητας ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προωθείται με απόλυτη σειρά προτεραιότητας σχέδιο απόφασης έγκρισης επιστροφής στον υπουργό Οικονομικών για την τελική υπογραφή και σύμφωνα με την κατά μήνα εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού.

 

in.gr