Η Τίνα Γαλενιανού ανέλαβε από τον Νοέμβριο τη διεύθυνση του Καταστήματος του Ομίλου ICAP στην Κρήτη. Το Κατάστημα λειτουργεί 12 χρόνια, εξυπηρετώντας τις τοπικές εταιρείες με την παροχή υπηρεσιών Επιχειρηματικής Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής, Marketing και Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Τίνα Γαλενιανού εργάζεται στον Όμιλο της ICAP τα τελευταία 4 χρόνια, έχοντας προϋπηρεσία στις Διευθύνσεις Πωλήσεων και Οικονομικών στις Brink’s Cash & Valuable Services Α.Ε. και Ernst & Young αντίστοιχα. Είναι πτυχιούχος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από την ΑΣΟΕΕ, κάτοχος MBA και διπλωματούχος Game Theory του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Stanford. Η Τίνα είναι, επίσης, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Κρήτης καθώς και της Κρητικής Εταιρείας Logistics (πιστοποιημένη από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Logistics).

Ο Ηλίας Αλεβίζος, Εκτελεστικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού της ICAP Group, σημειώνει: «Η Τίνα απέδειξε σε όλα τα χρόνια συνεργασίας μας ότι είναι σκληρά εργαζόμενη και καλύπτει τα αυξημένα εχέγγυα που απαιτεί η αγορά όπως διαμορφώνεται σήμερα. Με την ευκαιρία ευχαριστούμε τον Νίκο Ντζελέπη τον οποίο διαδέχεται η Τίνα και ο οποίος μετακινείται στα Κεντρικά Γραφεία της ICAP Group στην Αθήνα. Έχουμε την πεποίθηση ότι η Τίνα θα συνεχίσει και θα αναπτύξει την πολύπλευρη προσφορά του στον Όμιλο.»