Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στα πλαίσια της πολιτικής που εφαρμόζει για τον πρωτογενή τομέα και στην κατεύθυνση υλοποίησης του προγράμματός του για τη στήριξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας, συνεχίζει τις δωρεάν επιμορφωτικές δράσεις για την ενημέρωση των αγροτών. Σε αυτά τα πλαίσια, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δύο ημερίδες για τον πρωτογενή τομέα που διοργάνωσε ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας στο Καστέλλι και στο Αρκαλοχώρι.

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των δημοτών, που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία η οποία εντάσσεται στα πλαίσια του ευρύτερου σχεδιασμού της Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα. Στη διάρκεια των ημερίδων οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία αφενός να ενημερωθούν θεωρητικά από σημαντικούς και καταξιωμένους ομιλητές και αφετέρου να αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες για την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση των γνώσεων που άντλησαν.

Όπως έχει άλλωστε πολλές φορές τονίσει ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης: «η μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή στις δράσεις που διοργανώνει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας για τον πρωτογενή τομέα καταδεικνύει την ανάγκη που υπάρχει στον τόπο μας για τον προγραμματισμό ανάλογων πρωτοβουλιών.

Σήμερα γίνεται πλέον γενικά παραδεκτό ότι η γεωργία και ο πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης και εξόδου από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αρκεί να στηρίζεται στις πραγματικές δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής, πάντα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών τοπικών προϊόντων, που να καλύπτουν καταρχήν βασικές τοπικές ανάγκες αλλά και να διαθέτουν ανταγωνιστική εθνική και διεθνή εμπορεύσιμη αξία.

Στην κατεύθυνση αυτή, μέλημα της Δημοτικής Αρχής Μινώα Πεδιάδας είναι η συνεχής επιμόρφωση και η παροχή εφοδίων με σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές για τους αγρότες μας, που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποτελεσματικής ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων στην περιοχή μας».

  Στα πλαίσια αυτά η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν για την πραγματοποίηση των ημερίδων, το πρόγραμμα των οποίων είχε ως εξής:

09:00 – 09:15 Προσέλευση

09:15 – 09:30 Χαιρετισμοί

9:30 – 10:10 «Παρουσίαση e-market του Δήμου Μινώα Πεδιάδας &
Παρουσίαση του Φακέλου ΠΟΠ Μινώα Πεδιάδας»
Εισηγητής: Αποστολάκης Γιώργος, Γεωπόνος
Ειδικός σύμβουλος του Δήμου
10:10 – 10:50 «Πως να διατηρήσεις τους δικούς σου ντόπιους σπόρους και τις ντόπιες ποικιλίες»
Εσηγητές: Γιαλιαδάκης Κων/ος Γεωπόνος
Συντιχάκη Μαρία Τεχν. Γεωπόνος

10:50- 11:30 «Υδροπονία (καλλιέργεια χωρίς έδαφος)»
Εσηγητής: Δρ. Παπαδημητρίου Μιχαήλ, Καθηγητής ΤΕΙ

11:30-11:45 Διάλειμμα

11:45-12:45 «Η καλλιέργεια της Κοντούλας»
«Η καλλιέργεια της Ροδιάς»
Εισηγητής: Δρ.Πομποδάκης Νεκτάριος Μs, Τεχ. Γεωπόνος
Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Κρήτης

12:45-13:25 «Αρωματικά φυτά - Μέλλον και Προοπτικές»
Εισηγητής:Δρ.Βοτανικής Βραχνάκης Θεόδωρος