Μόλις 11.500 ευρώ εισπράχθηκαν πέρυσι από τα πρόστιμα που καταλόγισαν οι πάσης φύσεως ελεγκτικές υπηρεσίες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού σε τουριστικές επιχειρήσεις, όταν το ετήσιο κόστος των μετακινήσεων των υπαλλήλων -κυρίως για επιθεωρήσεις- ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού, από τους ελέγχους που διενήργησαν το 2011, επέβαλαν 282 πρόστιμα που αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ. Από αυτά, πρόστιμα ύψους 1,4 εκατ. ευρώ εκκρεμούν στην Επιτροπή Προσφυγών, 266.940 ευρώ έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ, 315.180 βρίσκονται σε διαδικασίες εξέλιξης, ενώ περίπου 11.500 ευρώ έχουν πληρωθεί. Τα περισσότερα πρόστιμα, 50 τον αριθμό και ύψους 285.650 ευρώ, επέβαλε η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Κρήτης, εκ των οποίων έχουν εισπραχθεί μόλις 587 ευρώ.

100 υπάλληλοι

Υπολογίζεται ότι οι περίπου 800.000 ευρώ των μετακινήσεων αποδίδονται σε περίπου 100 υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας και σε 70 με 80 υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών. Μετακινήσεις υπαλλήλων γίνονται κυρίως από τη Διεύθυνση Επιθεώρησης για τον Ποιοτικό Έλεγχο και τις τεχνικές υπηρεσίες.

Το δυσανάλογο ύψος του κόστους των μετακινήσεων και των εισπραχθέντων προστίμων έχει προβληματίσει τη διοίκηση του ΕΟΤ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Ν. Καραχάλιος προετοιμάζει σαρωτικές αλλαγές σε ορισμένες διευθύνσεις του ΕΟΤ με στόχο τον περιορισμό των εξόδων, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στους ελέγχους και την ορθολογικοποίηση των προστίμων για να καταστεί ευκολότερη η καταβολή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται ο κ. Καραχάλιος, θα υπάρξουν εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων με στόχο την ενίσχυση διευθύνσεων που θα αναλάβουν μεγαλύτερο έργο βάσει των νέων στόχων που έχουν τεθεί για τον ελληνικό τουρισμό. Το σύνολο των υπαλλήλων του ΕΟΤ σήμερα, μετά και τη σωρεία των συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, είναι κάτω από 600 άτομα. Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο μέρος των χρημάτων που θα εξοικονομηθούν από τον περιορισμό των εξόδων στις μετακινήσεις να δοθεί ως οικονομικό κίνητρο στους υπαλλήλους του ΕΟΤ. Παράλληλα, προτίθεται να θέσει στη νομική υπηρεσία το ερώτημα κατά πόσο μέρος των χρημάτων που θα εξοικονομηθούν μπορεί να κατευθυνθεί σε δράσεις όπως, για παράδειγμα, προβολής του ελληνικού τουρισμού. Ο γενικός γραμματέας έχει δηλώσει ότι αν δεν προχωρήσουν οι αλλαγές στον ΕΟΤ, ο οργανισμός θα κλείσει.


ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ