Περίπου 17.000 πολίτες που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, θα λάβουν μέσα στις επόμενες ημέρες το σχετικό «ραβασάκι» από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, σύμφωνα με δημοσίευμα στο «Βήμα της Κυριακής».

Με την επιστολή καλούνται να αποδείξουν μέσα σε 20 ημέρες ότι κατείχαν νόμιμα αυτά τα χρήματα, τα έχουν δηλώσει στην Εφορία και έχουν φορολογηθεί. Η διαδικασία θα γίνει μόνο ηλεκτρονικά.

Το «Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει την επιστολή που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι.

Στην επιστολή αναγράφονται μεταξύ άλλων:

«Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, και έπειτα από επεξεργασία των δηλώσεών σας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψε ότι τα χαρακτηριστικά ποσά που έχετε μεταφέρει στο εξωτερικό από 1/1/2009 ως 31/12/2011 είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα κεφάλαια, βάσει των δηλώσεών σας του οικονομικού έτους 2004 και επομένων.

Επειδή η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από γνωστή ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, σας καλούμε εντός 20 ημερών να ενημερώσετε την ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να τεθούν στη διάθεσή μας τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα κεφάλαια των προηγούμενων ετών σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος».

Εντός της ίδιας προθεσμίας, θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων και στοιχεία που θα αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό.

in.gr