Αυτόματες περικοπές πιστώσεων σε υπουργεία, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ, σε περίπτωση υπέρβασης των προβλεπόμενων δαπανών τους, προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ετοίμασε η κυβέρνηση επιχειρώντας να κλείσει τις εκκρεμότητες ενόψει του κρίσιμου Eurogroup την Τρίτη.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται τα εξής

Τα έσοδα του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων από τις ιδιωτικοποιήσεις θα μεταφέρονται στον λογαριασμό σε 10 ημέρες από την είσπραξή τους και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.

Ο λογαριασμός θα τροφοδοτείται και από τις εισροές του Ευρωπαΐκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και από «χρηματικά ποσά από τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους», χωρίς να αναφέρεται συγκεκριμένο ποσό φορολογικών εσόδων.

Σε ό,τι αφορά τα υπουργεία, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, θα κληθούν να υπογράφουν έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου μνημόνια συνεργασίας, τα οποία θα περιέχουν τριμηνιαίους στόχους προϋπολογισμού και θα προκαθορίζουν τις διορθωτικές παρεμβάσεις που θα χρειαστεί να κάνουν σε περίπτωση υπερβάσεων.

Επίσης, όλα τα νομικά πρόσωπα-φορείς υποχρεούνται να έχουν εγκεκριμένους προϋπολογισμούς έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, διαφορετικά οι δαπάνες τους δεν θα θεωρούνται νόμιμες.

Αν από τα στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων της κυβέρνησης διαπιστωθεί απόκλιση πλέον του 10% από τους τριμηνιαίους στόχους και δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα, θα περικόπτεται αυτόματα ποσό ίσο με την υπέρβαση, όχι όμως και οι μισθοί ή οι συντάξεις. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόμενα τρίμηνα σημειώνεται απόκλιση πλέον του 10%, ο υπουργός θα μπορεί να ορίζει Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών στον υπεύθυνο φορέα.

Ανάλογα μέτρα αυστηρής παρακολούθησης θα ισχύσουν και στις ΔΕΚΟ, όπου σε περίπτωση υπερβάσεων θα προβλέπονται κυρώσεις και για τις διοικήσεις τους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση υπέρβασης πλέον του 10% στο τρίμηνο, θα αναστέλλονται οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ αν η υπέρβαση διατηρηθεί έως τα τέλη του χρόνου λήγει αυτοδίκαια η θητεία τους.

Για τους ΟΤΑ, οι ενδεχόμενες υπερβάσεις δαπανών προβλέπεται να καλυφθούν με επιβολή αυξημένων φόρων στους δημότες.

 

in.gr