Με την ευκαιρία του αυξημένου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί από τους δημότες για την τακτοποίηση των ακινήτων τους σε περιοχές που έχουν οριστικοποιηθεί οι πολεοδομικές μελέτες, τους γνωρίζομε τα εξής:

Πληροφορίες για το θέμα αυτό παρέχονται στο Γραφείο 210, 2ος όροφος της Πολεοδομίας στην πλατεία Δασκαλογιάννη (τηλ. επικοινωνίας: 2813 409 348, υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Συντυχάκης) κάθε Παρασκευή όλες τις εργάσιμες ώρες. Ειδικά για την
Πολεοδομική Ενότητα (Πόρος, Πατέλες, Κατσαμπάς, Μπεντεβή) θα αποσταλούν τις προσεχείς μέρες ενημερωτικά σημειώματα.

Η σημασία του Πολεοδομικού Σχεδιασμού για της σωστή ανάπτυξη μιας πόλης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της είναι τεράστια, αφού μέσα από τα Σχέδια Πόλης καθορίζονται:

- Τα οικοδομικά τετράγωνα

- Οι δρόμοι που διανοίγονται, καθώς και τα προβλεπόμενα δίκτυα Κοινής ωφέλειας (ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, τηλεφωνικές γραμμές, κλπ.)

- Οι Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς χώροι (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, σχολεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα, Ναοί, κτλ.)

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η ύπαρξη Σχεδίου Πόλης επίσης, είναι ανασχετικός παράγων της αυθαίρετης δόμησης, καθώς παρέχει στους Δημότες πολεοδομημένη γη, επαρκή και προσεγγίσιμη οικονομικά για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Ο Νόμος 1337/83 (Νόμος Τρίτση) έδωσε σημαντική ώθηση στον πολεοδομικό σχεδιασμό με την καθιέρωση της εισφοράς σε γη και χρήμα για όλα τα οικόπεδα που εντάσσονται στο Σχέδιο Πόλης.

Η εισφορά σε χρήμα είναι ανάλογη με την έκταση των οικοπέδων. Και ο υπολογισμός της γίνεται με τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών του οικοπέδου επί την αντικειμενική αξία που ίσχυε κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής στη συγκεκριμένη περιοχή.

Η εισφορά μπορεί να καταβληθεί σε 12 εξαμηνιαίες δόσεις, ενώ η εφάπαξ καταβολή έχει έκπτωση 20%. Η τακτοποίηση των ιδιοκτησιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή τη μεταβίβαση του ακινήτου.

Τα ίδια ισχύουν και για την εισφορά σε γη, που είναι επίσης ανάλογη με την έκταση του οικοπέδου.

Αν κάποια ιδιοκτησία ρυμοτομείται υπέρμετρα, δηλαδή πέρα από την οφειλόμενη εισφορά σε γη, ο Δήμος υποχρεούται να αποζημιώσει τον κάτοχό της για τα επιπλέον μέτρα ή να τα συμψηφίσει με την οφειλόμενη από τον ιδιοκτήτη εισφορά σε χρήμα με την ίδια ακριβώς τιμή.

Ο Δήμος Ηρακλείου που έχει καταβάλει μεγάλα ποσά για τις σχετικές μελέτες , την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης και έχει εκπληρώσει και εκπληρώνει συνεχώς τις υποχρεώσεις του, θεωρεί ότι και η εκ μέρους των Δημοτών ανταπόκριση στα προβλεπόμενα από το Νόμο, θα καταστήσει δυνατή την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης, θα τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες τους και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής τους.