Ξεκινά η πρώτη φάση του διαγωνισμού για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων στην Αττική, καθώς η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) προχώρησε στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων, που θα ολοκληρωθούν μέσω ΣΔΙΤ και θα επεξεργάζονται ετησίως 1,35 εκ. τόνους . Ο χρόνος ισχύος της σύμπραξης ορίζεται σε 27 χρόνια.

Στα τεύχη περιλαμβάνονται οι βασικές πληροφορίες για την κατασκευή των εργοστασίων. Αναθέτουσα αρχή ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΕΣΔΝΑ που θα συμμετέχει στο κόστος κατασκευής με ποσοστό 40% με 60% της χρηματοδότησης μέσω του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να περιληφθεί και η κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων.

Βασικό κριτήριο επιλογής αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο δημότης με παράλληλη επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων, ενώ ο υπολογισμός των τελών για τη διαχείριση απορριμμάτων των δήμων θα υπολογίζεται πλέον ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων και όχι με πληθυσμιακά κριτήρια.

skai.gr