Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στα πλαίσια της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της, ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την MEGATRUST-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, μία από τις παραδοσιακές και πλέον δυναμικές εταιρείες του κλάδου.

Η MEGATRUST-ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ θα χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ για την εκτέλεση εντολών στο ελληνικό και στα διεθνή χρηματιστήρια, εμπλουτίζοντας την γκάμα των προϊόντων που προσφέρει στους πελάτες της με αυτά της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ και πολλών συνεργαζομένων με αυτήν Διεθνών Επενδυτικών Οίκων.

Η συνεργασία αυτή για την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ είναι η τέταρτη από τις αρχές του 2011 και σηματοδοτεί ακόμα περισσότερο τη Νέα Εποχή που η ίδια με πίστη και συνέπεια έχει ξεκινήσει και εδραιώνει στη βάση της καλής συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών του κλάδου για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών-επενδυτών.