Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 21 Νοεμβρίου, στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, αίθουσα Καστελάκη) στις 6μμ για τα τρία προγράμματα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) που υλοποιούνται στην Π.Ε. Ηρακλείου.

Τα ΤΟΠΕΚΟ Ηρακλείου, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, είναι: το «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες Δ. Ηρακλείου» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δίαυλος Απασχόλησης Δ. Ηρακλείου», το «Ισότιμη Πρόσβαση» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης» και το «Τοπική συνεργασία για την κοινωνική ενσωμάτωση» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Ιστός».

Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών.

Καθένα από τα τρία ΤΟΠΕΚΟ που υλοποιούνται στο Ηράκλειο στοχεύει στην προετοιμασία (μέσα από δράσεις συμβουλευτικής και επιδοτούμενης κατάρτισης) και προώθηση 100 ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης, απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ή έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι πολίτες που θα παρακολουθήσουν την σημερινή εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να καταθέσουν, τη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, τους φορείς που τα υλοποιούν, αλλά και να λύσουν τυχόν απορίες σχετικά με τα προγράμματα αυτά.