Εντάσσεται στο έργο Γούρνες-Χερσόνησος η διάνοιξη παράλληλων δρόμων me με την οποία θα εξυπηρετούνται 500 ιδιοκτησίες, σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, στην ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου στις 22/10/2012 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου για την κατασκευή του οδικού τμήματος «Γούρνες-Χερσόνησος» του ΒΟΑΚ στον Νομό Ηρακλείου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 65.000.000 ευρώ και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας». Το ‘έργο μήκους 9,1 χλμ ανήκει στο διευρωπαϊκό δίκτυο , είναι μείζονος κυκλοφοριακής σημασίας για την Ανατολική Κρήτη.

Σημειώνουμε ότι ο ΒΟΑΚ στην περιοχή του Νομού Ηρακλείου επεκτείνεται κατά 9 χλμ δηλαδή σε σύνολο 36 χλμ με διατομή αυτοκινητόδρομου, με αποτέλεσμα η χρονοαπόσταση από την πόλη του Ηρακλείου προς τη Χερσόνησο και τα Μάλια να μειώνεται σημαντικά και να βελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια.

Στο τεχνικό αντικείμενο του έργου για την κατασκευή του οδικού τμήματος «Γούρνες –Χερσόνησος» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

- Κατασκευή παράπλευρων –παράλληλων οδών συνολικού μήκους 9 χλμ
- Αποκατάσταση καθέτων και παράλληλων οδών και σύνδεση αυτών με το υφιστάμενο δίκτυο σε μήκος 5,5 χλμ

Σύμφωνα με το Υπουργείο, με την εγκεκριμένη οριζοντιογραφία και τον κτηματολογικό πίνακα του έργου το σύνολο σχεδόν των 442 ιδιοκτησιών κατά μήκος του υπό κατασκευή δρόμου θα έχει εξασφαλισμένη πρόσβαση από το παράπλευρο δίκτυο δρόμων που προβλέπεται να κατασκευαστεί.