Τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους υποψήφιους συνταξιούχους του ΙΚΑ για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η εξόφληση της οφειλής δεν γίνεται εφάπαξ, αλλά παρακρατείται από τη μηνιαία σύνταξη προβλέπει έγγραφο της Διοίκησης του Ιδρύματος (Σ00/87/16-11-2012), που αποστέλλεται σε όλα τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ισχύοντα (παρ 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011) δεν προβλέπεται η έκδοση αποφάσεων προσωρινής σύνταξης, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι λόγοι που επέβαλαν τη ρύθμιση είναι σύμφωνα με το έγγραφο του ΙΚΑ, ο μεγάλος αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων που αναγνωρίζει πλασματικούς χρόνους, η δυσκολία να καταβληθεί η εφάπαξ εξόφληση της εξαγοράς και ο μακρύς χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

Στο έγγραφο σημειώνεται ακόμη πως η μηχανογραφική αντιμετώπιση του ζητήματος είναι υπό διευθέτηση και πρόκειται να τροποποιηθεί το πρόγραμμα έκδοσης προσωρινών αποφάσεων μέσω ΟΠΣ, με πρόβλεψη για παρακράτηση του 1/3 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης του ποσού που αντιστοιχεί στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του 1/4 στην περίπτωση της εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση αναγνώρισης.in.gr