Το ελληνικό δημόσιο χρέος μπορεί να μειωθεί κάτω από το στόχο του 120% του ΑΕΠ το 2020, μόνο εάν γίνει «κούρεμα», όπως προκύπτει από έκθεση που ετοιμάσθηκε για τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης τη Δευτέρα.

Όπως αναφέρεται, είτε οι χώρες της Ευρωζώνης θα πρέπει να αποδεχθούν ζημιές στα δάνεια που έχουν δώσει στην Ελλάδα είτε να επιβάλουν στους ιδιώτες επενδυτές να πουλήσουν τα ομόλογα που έχουν σε τιμή χαμηλότερη της ονομαστικής, που ουσιαστικά αποτελεί εμμέσως «κούρεμα» του χρέους.

Η 15σέλιδη έκθεση δείχνει ότι -χωρίς τη λήψη ενός πακέτου μέτρων για τη μείωσή του- το ελληνικό χρέος θα υποχωρήσει στο 144% του ΑΕΠ το 2020, στο 133% του ΑΕΠ το 2022 και στο 111% του ΑΕΠ το 2030, από το σημερινό επίπεδο του 170% περίπου.

«Το πακέτο των δυνητικών επιλογών δεν θα καταστήσει δυνατό να φθάσουμε σε ένα επίπεδο χρέους κοντά στο 120% του ΑΕΠ το 2020 χωρίς την προσφυγή σε μέτρα που θα σημαίνουν απώλεια κεφαλαίου ή επιπτώσεις στους προϋπολογισμούς των χωρών-μελών της Ευρωζώνης ή που θα προβλέπουν μία ευρύτερη επαναγορά των ελληνικών ομολόγων, η οποία θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση των ρητρών συλλογικής δράσης (collective action clauses)», αναφέρεται στην έκθεση.

Στην έκθεση ημειώνεται ότι το ελληνικό χρέος θα μπορούσε να μειωθεί στο 120% του ΑΕΠ το 2022, χωρίς να χρειάζεται να επιβληθούν ζημιές στις χώρες της Ευρωζώνης ή να επιβληθεί η επαναγορά των ομολόγων από τους ιδιώτες.

Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε απορρίψει τη μετάθεση του στόχου στο 2022 ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα και φέρεται να τάσσεται υπέρ της καταγραφής ζημιάς στα δάνεια προς την Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί το 2020 ο στόχος για τη μείωση στο 120%.

Σύμφωνα με την έκθεση, μία μείωση του περιθωρίου των επιτοκίων -πέραν δηλαδή του κόστους χρηματοδότησης στα διμερή διακρατικά δάνεια στην Ελλάδα κατά 70 μονάδες βάσης (0,70%) θα μείωνε το χρέος κατά 1,4% το 2020, ενώ μία μεγαλύτερη μείωση του περιθωρίου στις 25 μονάδες βάσης (0,25%) θα μείωνε το χρέος κατά 5,1% του ΑΕΠ.

Η αναστολή πληρωμής τόκων από την Ελλάδα για τα δάνεια από το Ευρωπαικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα μείωνε το ελληνικό χρέος κατά 43,8 δισ. ευρώ.

Εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέστρεφε τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, το χρέος θα μειωνόταν περαιτέρω κατά 4,6% του ΑΕΠ.

Η επαναγορά ομολόγων με κόστος 10 δισ. ευρώ από ιδιώτες στο 50% της ονομαστικής τιμής τους θα οδηγούσε σε μείωση του χρέους κατά 2,4% του ΑΕΠ το 2020, σύμφωνα με την έκθεση.in.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ