Στις τελευταίες μεγάλες και ραγδαίες εξελίξεις που αφορούν όχι μόνο το σήμερα αλλά το μέλλον της Αυτοδιοίκησης της χώρας μας αναφέρθηκε το Προεδρείο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κατά τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου.

Για το θέμα του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που εισάγει την πλήρη επιτροπεία των Δήμων, τα μέλη του προεδρείου τόνισαν ότι έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με τις Συνταγματικές Διατάξεις για τη Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ , σημειώνοντας ότι λένε ΝΑΙ στη διαφάνεια και στους ελέγχους σε όλα τα επίπεδα, ΟΧΙ όμως στην επιχειρούμενη αντισυνταγματική επιτροπεία.

Αυτή η εξέλιξη είπαν , σημειώνεται παρά τη μεγάλη συμβολή των Δήμων αφενός στη συνολική προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας με τη νέα οργάνωση των δομών τους και τη δραστική μείωση των δαπανών τους και αφετέρου στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης της κοινωνίας μας που τόσο σκληρά δοκιμάζεται.
Όσον αφορά την συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο συνολικό Δημοσιονομικό χρέος της χώρας οι Δήμαρχοι επεσήμαναν τα εξής:

 Ανέρχεται σε μόλις 0,9%, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά της Ευρώπης των 27, γεγονός που έχουν παραδεχθεί σε δημόσιες τοποθετήσεις τους τόσο η ελληνική πολιτική ηγεσία, όσο και ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενώ είναι καταγεγραμμένο και στο Μεσοπρόθεσμο.

 Από το σύνολο του Δημοσίου χρέους 325 δις € η Τοπική Αυτοδιοίκηση συμμετέχει με 2,5 δις €, εκ των οποίων 1,7 δις € δάνεια και 835 εκατ. € ληξιπρόθεσμα όταν οι περικοπές πόρων την τριετία 2009 – 2012 ανήλθαν σε 60% !!

 Η μέχρι σήμερα συμμετοχή των δήμων στη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλον φορέα του δημοσίου, αφού οι περικοπές στις επιχορηγήσεις των δήμων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την τελευταία τριετία 2009- 2012 ξεπερνούν το 60%.

 Από το 2010 μέχρι σήμερα με την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι Δήμοι από 1.034 σε 325, τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις των δήμων μειώθηκαν από 5.880 σε 1.138, οι Σχολικές Επιτροπές από 9.000 σε 850, κατά 81%, οι ειδικοί σύμβουλοι και οι συνεργάτες από 2.298 σε 940.

 Σε ό,τι αφορά δε το προσωπικό, οι αποχωρήσεις των εργαζομένων στους δήμους στη διετία ξεπέρασαν ήδη τις 6.000, ενώ ο αριθμός των συμβασιούχων έχει μειωθεί περισσότερο από 60%.

 Με νέες περικοπές στις κρατικές επιχορηγήσεις για το 2013 και αποψιλωμένες από το αναγκαίο προσωπικό υπηρεσίες, οι δήμοι καλούνται από την 1η Ιανουαρίου να ασκήσουν 200 νέες αρμοδιότητες, που αφορούν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους. Αυτές είναι οι εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες μέσα στις οποίες καλούμαστε να ασκήσουμε τα καθήκοντά μας και να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις των συμπολιτών μας.

«Εάν αυτή η πολιτική εφαρμοζόταν στο σύνολο του Κράτους, η χώρα θα είχε ήδη πρωτογενές πλεόνασμα και δε θα χρειαζόταν νέα, επώδυνα και σκληρά μέτρα» τόνισαν οι Δήμαρχοι.

Με δεδομένη αυτήν την πραγματικότητα όπως είπαν , ήρθε και το μέτρο της οριζόντιας διαθεσιμότητας, δημιουργώντας εκρηκτική κατάσταση και απειλώντας με διάλυση των υπηρεσιών των δήμων και αποδιάρθρωση των οργανισμών τους.

«Ως ΚΕΔΕ θεωρούμε, συνέχισαν, πως αντίθετα η αξιολόγηση του προσωπικού με προκαθορισμένα κριτήρια και η δυνατότητα κινητικότητας με κοινωνικά και αξιοκρατικά κριτήρια μπορεί να συμβάλει στην κάλυψη σοβαρών ελλείψεων προσωπικού των ΟΤΑ και του Δημοσίου Τομέα».

Τέλος οι Δήμαρχοι δήλωσαν κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία αύξηση τελών.

Μετά από όλα αυτά τα δεδομένα η ΚΕΔΕ συγκαλεί εκ νέου έκτακτο συνέδριο σε συνέχεια του προηγούμενου στις 3 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, όπου και θα αποφασιστεί η περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με βάση και τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων.