Το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, διοργανώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων για την απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος ADR στις ακόλουθες ημερομηνίες:

• Βασική Εκπαίδευση
Παρασκευή 7/12/12 ώρα 15:00-21:30, Σάββατο 8/12/12 ώρα 15:00-21:30 & Κυριακή 9/12/12 ώρα 15:00-18:30, σύνολο 20 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 290,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση και
παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

• Απόκτηση Διπλώματος ADR για πρατήρια υγρών καυσίμων και οδηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων.
Παρασκευή 7/12 ώρα 15:00-21:30, Σάββατο 8/12/04 ώρα 15:00-21:30 & Κυριακή
9/12/12 ώρα 15:00-21:30, Δευτέρα 10/12/12 ώρα 15:00-21:30, σύνολο 32 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 450,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση και
παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

• Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 1 Εκρηκτικά.
Παρασκευή 7/12/ 12 ώρα 15:00-21:30, Σάββατο 8/12/12 ώρα 15:00-21:30 & Κυριακή
9/12/12 ώρα 15:00-18:30, & Τρίτη 11/12/12 15:00-21:30 σύνολο 28 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 430,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση και παράβολο εξέτασης
εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

• Απόκτηση Διπλώματος ADR Κλάση 7 Ραδιενεργά.
Παρασκευή 7/12/12 ώρα 15:00-21:30, Σάββατο 8/12/12 ώρα 15:00-21:30 & Κυριακή 9/12/12
ώρα 15:00-18:30, & Τετάρτη 12/12/12 ώρα 15:00 - 21:30, σύνολο 28 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 430,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση και
παράβολο εξέτασης εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

• Ανανέωση Διπλώματος ADR
Σάββατο 8/12/12 ώρα 8:00-14:30 & Κυριακή 9/12/12 ώρα 8:00-13:45, σύνολο 15 ωρών.
Κόστος προγράμματος: € 165,00 (συμπεριλαμβάνεται εκπαίδευση και παράβολο εξέτασης
εκτός παράβολου έκδοσης διπλώματος).

Τόπος διεξαγωγής: ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Λ. Ικάρου & Αρχιμήδους 1, Ν. Αλικαρνασσός.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Κορωναίου 9, (τηλ;2810 342136, κα Βενιχάκη Μαίρη).