Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός εργαλείου υποστήριξης της πρόληψης των αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – Εργαλείο WASP (LIFE΄10 ENV/GR/000622) επιλέχθηκε ως διοργανωτής σε Πανελλήνιο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Πρόληψη της Παραγωγής Αποβλήτων που διαρκεί από 17 έως 25 Νοεμβρίου 2012.

Η Πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων κατατάσσεται υψηλά στην ιεραρχία της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε. Στόχος τη Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι να αναδείξει την σημασία της και να υλοποιήσει δράσεις που εστιάζουν στην Ελαχιστοποίηση και την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων.

Δράσεις έχουν προγραμματισθεί σε πολλές πόλεις της Ελλάδας ενώ στα Χανιά θα υλοποιηθούν:

- Παρασκευή 23/11 και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Σχολείο Βαμβακόπουλου επιμόρφωση για την Κομποστοποίηση στο Σχολείο η την Οικία και δωρεά ειδικού κάδου για την παραγωγή κομπόστ.

-Σάββατο 24/11 και ώρα 10.30 π.μ. σε κατάστημα υπεραγορών στον κόμβο των Αγίων Αποστόλων, διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στους πολίτες, στην προσπάθεια μείωσης της πλαστικής και χάρτινης σακούλας.