Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων, διοργανώνει την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα ΚΑΣΤΕΛΑΚΗ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου (Κορωναίου 9) ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και τη δράση «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας».

Η συγκεκριμένη δράση έχει σαν στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

1. Αίτηση,

2.Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,

3. Βεβαίωση εργοδότη ή άλλο σχετικό έγγραφο, με το οποίο να αποδεικνύεται ότι εργάζεται ή επιχειρεί,

4. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα,

5. Πρόσφατη φωτογραφία,

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την εκδήλωση και το πρόγραμμα κατάρτισης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΚ στο 2810 343458.