Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ», που έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, έχει προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ανέργους προκειμένου να συμμετέχουν σε δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα η Πράξη αφορά στις παρακάτω ομάδες ανέργων:

Άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Αρχηγούς Μονογονεϊκών Οικογενειών

Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας

Η Πράξη «ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας Παρέμβασης 1, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

Για την πλήρη ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, των τοπικών φορέων και των τοπικών επιχειρήσεων η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ» οργανώνει ανοιχτές ενημερωτικές εκδηλώσεις με στόχο την πλήρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου για τις προϋποθέσεις συμμετοχής καθώς και για τη διαδικασία ένταξης στις δράσεις του σχεδίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00, στις Μοίρες του Δήμου Φαιστού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (2ος όροφος).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΚΡΗΤΗΣ» στα τηλ.: 2810752842, 2810751899 ή στο www. koinonikosistos.gr