Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει τον προϋπολογισμό της, ο οποίος ανέρχεται στο ένα τρισεκατομμύριο ευρώ, για τα επόμενα επτά χρόνια, ξεκινώντας από το 2014. Αρκετά από τα χρήματα αυτά θα δοθούν για το μεγάλο ζητούμενο, την ανάπτυξη αλλά και την αγροτική πολιτική. Σημαντικά όμως είναι και τα «λειτουργικά» έξοδα της Ένωσης...

Αναλυτικά, τα σχέδια που παρουσίασε ο ο πρόεδρος της Ε.Ε. Χέρμαν Βαν Ρομπάϊ, που αναμένεται να συμφωνηθούν τις επόμενες ημέρες:

-310 δισεκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τις αναπτυσσόμενες χώρες, που υστερούν στις επιδόσεις τους σε σχέση με τα πιο προηγμένα κράτη-μέλη (συμπεριλαμβάνετει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

-270 δισεκατομμύρια ευρώ θα αξιοποιηθούν για την αγροτική πολιτική, σε υποστηρικτικές ενέργειες για τις αγροτικές κοινωνίες.

-152 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, σε τομείς που προωθούν την έρευνα, την «καθαρή» ενέργεια και την εκπαίδευση. Σε αυτά περιλαμβάνονται το δορυφορικό πρόγραμμα «Galileo» (6,6 δισεκατομμύρια ευρώ) και το «Παγκόσμιο Σύστημα Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας (GMES -5 δισεκατομμύρια ευρώ).

-Ακόμη 95 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων σε αγροτικές περιοχές, σε περιβαλλοντικά προγράμματα και στην αλιεία.

-65 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν για αναπτυξιακά προγράμματα και βοήθεια προς χώρες που δεν ανήκουν στην Ε.Ε.

-63 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα λειτουργικά έξοδα της Ε.Ε., που περιλαμβάνουν τα διάφορα ινστιτούτα, τις συντάξεις των στελεχών της Ένωσης, καθώς και την κάλυψη των σχολικών εξόδων των παιδιών των εργαζομένων σε αυτή.

-18 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε «αντιτρομοκρατικές» δράσεις, για τους πρόσφυγες και για την υποστήριξη φοιτητών για τις σπουδές τους σε άλλα κράτη-μέλη.

zougla.gr