Απλοποιούνται οι διαδικασίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του Τουριστικού τομέα, όπως ξενοδοχειακές μονάδες, κατασκηνώσεις, θεματικά πάρκα, κλπ, σύμφωνα με απόφαση η οποία υπογράφηκε πό τον υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελο Λιβιεράτο.

Πλέον, με την υπογραφή της εν λόγω υπουργικής απόφασης, για τα συγκεκριμένα έργα, δεν θα απαιτείται υποβολή και αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αλλά θα υπόκεινται στους περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζονται στην ΚΥΑ, σε μία προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την παράλληλη ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του.

«Ανταποκρινόμαστε στη πρόσκληση των καιρών για τη διευκόλυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, με την επιτάχυνση, απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας έκδοσης Περιβαλλοντικής Άδειας, με τρόπο όμως που σέβεται απόλυτα το περιβάλλον και τη διασφάλιση της προστασίας του», δήλωσε για το θέμα ο κ. Λιβιεράτος.

Ειδικότερα, όπως εκτιμά το ΥΠΕΚΑ, με την έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων δεν θα χρειάζεται να υποβληθεί καμία μελέτη για το 85% των οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς αυτοδίκαια και άμεσα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, ή επιχειρήσεις, αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρούν τα προβλεπόμενα στα Π.Π.Δ.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο υπόλοιπο 15% που θα απαιτείται να κάνουν μελέτες, με βάση τον Ν.4014/2011 ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) είναι από 6 έως 8 μήνες, ενώ σήμερα ο μέσος όρος έγκρισης μελετών είναι τουλάχιστον οι 20 μήνες, ενώ παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αυτό το διάστημα ξεπερνά και τα 5 έτη.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι όροι των Π.Π.Δ. θα χορηγούνται αυτοδίκαια στους ενδιαφερόμενους μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου, ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, ή το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, ή άλλη σχετική άδεια, όπως κατά περίπτωση καθορίζεται στην ΚΥΑ και κατόπιν συμπλήρωσης από τους ενδιαφερόμενους ειδικού εντύπου - δήλωσης, που στόχο έχει να οριοθετεί τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να γίνεται η αυτοδίκαιη υπαγωγή σε ΠΠΔ.

ethnos.gr