Το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο τριών κυπριακών τραπεζών στη βαθμίδα "BB-" από τη "BB" υποβάθμισε ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings, μετά την αντίστοιχη υποβάθμιση την Τετάρτη του αξιόχρεου της Κύπρου στη βαθμίδα "BB-". Πρόκειται για την Τράπεζα Κύπρου (BOC), τη Λαϊκή Τράπεζας της Κύπρου (CPB) και την Ελληνική Τράπεζα (HB).

Η προοπτική όσον αφορά την αξιολόγηση των τριών τραπεζών είναι αρνητική, σε ευθυγράμμιση με την αξιολόγηση της Κύπρου.

Ταυτόχρονα, οι αξιολογήσεις βιωσιμότητας (Viability Ratings) της Τράπεζας Κύπρου και της Λαϊκής Τράπεζας υποβαθμίστηκαν στην κατηγορία "c" από την κατηγορία "ccc" και "cc", αντίστοιχα, αντανακλώντας την πεποίθηση του Fitch ότι οι δύο αυτές τράπεζες θα χρειασθούν μεγάλες κεφαλαιακές ενισχύσεις και ότι αυτές θα δοθούν πιθανότατα από τις κυπριακές και/ή τις διεθνείς αρχές. Η αξιολόγηση βιωσιμότητας της Ελληνικής Τράπεζας υποβαθμίστηκε, επίσης, στην κατηγορία "cc" από την κατηγορία "ccc".

Ο Fitch αμφισβητεί τη δυνατότητα της τράπεζας να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς στήριξη, καθώς είναι εξαιρετικά ευάλωτη σε περαιτέρω επιδείνωση στο προφίλ πιστωτικού κινδύνου της και των συνθηκών της αγοράς. Ωστόσο, έκτακτη κεφαλαιακή ενίσχυση θα μπορούσε να δοθεί και στην Ελληνική Τράπεζα, αν τη χρειαζόταν.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου των τριών τραπεζών βασίζεται στην εκτίμηση του Fitch ότι έχει μειωθεί η ικανότητα του κράτους να στηρίξει τις μεγαλύτερες τράπεζές του, όπως φαίνεται από την υποβάθμιση του αξιόχρεου του ίδιου, η οποία εξηγείται κυρίως από το ουσιαστικά ασθενέστερο μακροοικονομικό περιβάλλον και το διατηρούμενο υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας για τα κόστη που συνδέονται με την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος.

Ωστόσο, ο Fitch εξακολουθεί να ενσωματώνει στην εκτίμησή του για τη στήριξη το γεγονός ότι α) η ροπή του κράτους να στηρίξει τις τρεις μεγάλες κυπριακές τράπεζες παραμένει ισχυρή, δεδομένη της συστημικής σημασίας τους για την εγχώρια οικονομία και β) η στήριξη από την τρόικα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συζητείται στο πλαίσιο της επίσημης αίτησης που υπέβαλε η Κύπρος τον Ιούνιο για την παροχή οικονομικής βοήθειας. Η ευθυγράμμιση του αξιόχρεου των τραπεζών με αυτή του κράτους αντανακλά την άποψη του Fitch ότι οι κίνδυνοι του κράτους και των τραπεζών είναι στενά συνδεδεμένοι στην Κύπρο.
protothema.gr από ΑΜΠΕ