Αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων που προκύπτουν από τα ενοίκια προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα τα ενοίκια που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ με κλιμακωτούς συντελεστές, 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και 33% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

Με το νέο σύστημα όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων αποκτούν εισοδήματα που προέρχονται αποκλειστικά από ενοίκια θα πληρώσουν φόρους αυξημένους κατά 3,8% έως 500%, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι μέχρι και 60.000 ευρώ. Η μόνη περίπτωση μείωσης του φόρου είναι οι φορολογούμενοι να εισπράττουν ενοίκια πάνω από 75.000, πράγμα το οποίο εγείρει σειρά ερωτημάτων.