Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα απονείμει στην κ. Ιριν Τζαχίλη, Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, το τίτλο της Ομότιμης Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012, και ώρα 19.30, στο Αμφιθέατρο Β’ στα διδακτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, στο Ρέθυμνο.