Σεμινάριο με θέμα ''Αρωματικά φυτά και φαρμακευτικά φυτά-Προοπτικές στο εξωτερικό'' διεξάγεται από το ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στις 12 Δεκεμβρίου.

Λίγα λόγια:
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση των συμμετεχόντων ως μελλοντικών «Παραγωγών-Επιχειρηματιών» και όχι ως απλών καλλιεργητών, με συγκεκριμένο όραμα και σχέδιο δράσης.

Απευθύνεται:
Σε όλους εκείνους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες εναλλακτικές καλλιέργειες. Πιο συγκεκριμένα: σε παραγωγούς που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών και σε ιδιώτες που είτε είναι κάτοχοι γης και θέλουν να ασχοληθούν επιχειρηματικά με νέες καινοτόμες καλλιέργειες ή επενδυτές που βλέπουν την καλλιέργεια των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών ως μία πολλά υποσχόμενη επενδυτική ευκαιρία.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές:

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη εισαγωγική προσέγγιση ώστε οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα:

α) ανάπτυξης και διαχείρισης γεωργικών επιχειρήσεων με αντικείμενο τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτικά είδη,

β) τρόπου προώθησης των πρωτογενών ή/και δευτερογενών προϊόντων των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά

 θεματολογία:

• Τι είναι αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη
• Η αγορά των αρωματικών & φαρμακευτικών φυτικών ειδών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
• Χρήσεις και ιδιότητες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτικά είδη με επενδυτικό ενδιαφέρον
• Πολλαπλασιασμός αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Πρωτόκολλα καλλιέργειας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Συστήματα παραγωγικής διαδικασίας και καλλιεργητικές τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον
• Προϊόντα αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Μέθοδοι παραγωγής Αιθέριων Ελαίων
• Τρόποι μεταποίησης πρωτογενούς προϊόντος καλλιέργειας αρωματικών & φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Στρατηγικός σχεδιασμός επιχείρησης-Στοιχεία επιχειρηματικότητας
• Προοπτικές στην αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών
• Μάρκετινγκ προϊόντων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτικών ειδών στο εξωτερικό

Εισηγητές

Δήμητρα Ε. Ζερβάκη, ΕΜΒΑ, PMP

Διάρκεια σεμιναρίου: 6 ώρες - Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, 15.00-21.00μ.μ.

Κόστος προγράμματος: ειδική τιμή για τις Επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου 90 ευρώ.
Μη μέλη 175 ευρώ.

Επικοινωνία
Πληροφορίες και αιτήσεις στο Κ.Ε.Κ. του Επιμελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9, τηλ/νο 2810-342136 & 331590 κα Μαίρη Βενιχάκη [email protected] από τις 08:00πμ έως 3:00 μ.μ.
Ιστοσελίδα: www.katartisi.gr