Η Ρωσία έλαβε πρόσφατα σειρά «μέτρων προστατευτικού χαρακτήρα», ορισμένα εκ των οποίων παραβιάζουν τους κανόνες που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση την Δευτέρα, επικαλούμενη ειδικά την απαγόρευση της εισαγωγής ζωντανών ζώων και την επιβολή τέλους ανακύκλωσης σε εισαγόμενα αυτοκίνητα.

Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε σε συνάντηση της επιτροπής αγαθών του ΠΟΕ ότι «υπάρχει επίσης ένας αριθμός άλλων πεδίων για τα οποία η ΕΕ διατηρεί αμφιβολίες σχετικά με την καλόπιστη τήρηση των υποχρεώσεων της Ρωσίας βάσει όσων ισχύουν στον ΠΟΕ», στον οποίο εντάχθηκε και τυπικά φέτος.

 

in.gr