Απο την Διεύθυνση Δασών Χανίων γνωστοποιείται ότι τελευταία ημέρα για τους δικαιούχους απόληψης ξυλείας, εκ του προϊόντος της έκτακτης κάρπωσης στο υποέργο : “κατασκευή τμήματος Λάκκοι Ομαλός”, έχει οριστεί με την ΔΑΔ καυσοξύλευσης η 30/11/2012.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των Δ. Κοινοτήτων Λάκκων και Καράνου να επισπεύσουν την προσέλευση τους.

Με την συγκεκριμένη ΔΑΔ καυσοξύλευσης η Δ/νση Δασών επιτρέπει, την ατελή και άνευ αδείας υλοτόμηση δασικών δένδρων, από τους κατοίκους των Τ.Κ Λάκκων και Καράνου της Δ Ε Μουσούρων του Δήμου Πλατανιά, για ικανοποίηση των αναγκών τους. Η υλοτομία θα γίνεται με επίβλεψη Δασικών Υπαλλήλων.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κάθε οικογένεια δικαιούται να συλλέγει μέχρι 1,5 τόνο, κατ' αρχήν, καυσόξυλα. Η ευθύνη της κατανομής των προϊόντων της υλοτομίας σε οικογένειες, θα γίνει, κατά προτεραιότητα με τα εξής κριτήρια:

Μόνιμη κατοικία, μέγεθος οικογένειας, οικογένειες πρώην δασεργατών ΕΔΛΟ και οικογένειες συνταξιούχων ΟΓΑ, και ο πίνακας δικαιούχων έχει συνταχθεί από τον Δήμο Πλατανιά.