Με υβριδικό τρόπο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων το οποίο στοχεύει στην απόσυρση χρέους ύψους ίσου με το 11% του ΑΕΠ.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ο οποίος θα απευθύνει και τη δημόσια προσφορά προς τους ιδιώτες ομολογιούχους.

Σύμφωνα με διασταυρούμενες πληροφορίες το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί με 9 - 10 δισ. ευρώ. Εξ αυτών ένα μέρος θα καλυφθεί με δάνεια που θα δοθούν από την επόμενη δόση των 34,4 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα και ένα άλλο μέρος από έντοκα γραμμάτια τα οποία θα καλύψουν οι τράπεζες αντλώντας τα απαραίτητα κεφάλαια με την εγγύηση του EFSF από τον ELA.

Καθώς η δόση των 34,4 δισ. ευρώ αναμένεται να εγκριθεί στις 13 Δεκεμβρίου και θα αφορά 23,8 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και 10,6 δισ. ευρώ για την κάλυψη αναγκών του προϋπολογισμού αυτό σημαίνει πως η επαναγορά ομολόγων θα τρέξει χωρίς ουσιαστικά να υπάρχουν τα χρήματα στα ελληνικά ταμεία.

Τα χρήματα της επαναγοράς θα πιστωθούν μελλοντικά στον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό και θα προέλθουν από την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί από τη μείωση των επιτοκίων των διμερών δανείων και την μεταφορά των κερδών που καταγράφει η ΕΚΤ από τις επενδύσεις της στα ελληνικά ομόλογα.

Την ίδια στιγμή, όποια και εάν είναι η πολιτική πίεση που θα ασκηθεί στις τράπεζες, δεν πρέπει να θεωρείται και δεδομένο ότι μέσω των εντόκων γραμματίων το Δημόσιο θα εισπράξει όλο το ποσό που επιθυμεί, ειδικά εάν οι τράπεζες αντιδράσουν στην επαναγορά.

Οι τράπεζες μέχρι και τα αποτελέσματα 6μηνου 2012 είχαν εγγράψει στην ονομαστική τους αξία τα ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου και εν συνεχεία μετά από παρότρυνση της τρόικα τα αποτύπωσαν σε τρέχουσες αξίες. Βάσει της τρέχουσας αξίας θα έχουν ένα μικρό κέρδος από την επαναγορά, ωστόσο εάν μπουν στη διαδικασία θα απολέσουν τα όποια μελλοντικά κέρδη.

Αυξημένες προσδοκίες εκφράζονται για τη συμμετοχή των hedge funds στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων τα οποία φέρονται να διακρατούν 15 δισ. ευρώ νέων ελληνικών ομολόγων.

Πάντως, βάσει των στοιχείων συναλλαγών της ελληνικής αγοράς ομολόγων όπως αυτά παρέχονται από την Τράπεζας της Ελλάδος στο διάστημα Μαρτίου – Οκτωβρίου 2012 οι συνολικές συναλλαγές δεν ξεπέρασαν αθροιστικά τα 1,5 δισ. ευρώ στο επίμαχο οκτάμηνο γεγονός που συνεπάγεται πως το 90% των ομολόγων των hedge funds έχουν – μάλλον- αποκτηθεί σε υψηλότερες τιμές από αυτές της 23ης Νοεμβρίου 2012, που αποτελούν τη βάση για το πρόγραμμα επαναγοράς.

Πληροφορίες του in.gr αναφέρουν πως το IIF είχε εξ αρχής παγιωμένη άποψη για το πρόγραμμα επαναγοράς και δεν μετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στην εν λόγω διαδικασία.

Το in.gr απευθύνθηκε στον επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα για τις αποφάσεις του Eurogroup και την επαναγορά χρέους, ωστόσο ο εκπρόσωπός του Γκάρυ Μίντ τόνισε πως πριν το IIF τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα θα πρέπει πρώτα να εξετάσει και να αξιολογήσει πλήθος των τεχνικών λεπτομερειών.in.gr