Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του, για την δημοσίευση εγκυκλίου του ΟΑΕΕ για μετάπτωση σε κατώτερη κατηγορία ασφάλισης των ασφαλισμένων, εφόσον είναι φορολογικά ενήμεροι ή έχουν διακανονίσει τις υποχρεώσεις τους.

Εφιστάται η προσοχή των ασφαλισμένων ότι το δικαίωμα αυτό χάνεται και μεταπηδούν αυτόματα στην κατηγορία που ήταν πριν την ρύθμιση εάν έχουν καθυστερήσει έστω και μία οφειλή.
Πληροφορίες: www.chania-cci.gr ή στον ΟΑΕΕ