Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο σεμινάριο που διοργανώνει σήμερα και αύριο ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Τρέντο της Ιταλίας, με θέμα «Αναπτύσσοντας τον τουρισμό σε περιοχές εκτός των καθιερωμένων».

Τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης Ανδρέας Ζαχαράκης, Χάρις Ροδιτάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Μηλιαράς και ο αντιδήμαρχος Μανόλης Πετράκης, θα παρουσιάσουν εισηγήσεις για την περίπτωση του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς ο ΟΟΣΑ πρόκειται να εκπονήσει ειδική μελέτη με τίτλο «Προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης Οροπέδιο Λασιθίου».

Στην παρέμβαση του στο ειδικό σεμινάριο το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Ανδρέας Ζαχαράκης ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των μειονεκτικών ορεινών αγροτικών περιοχών θέλοντας να υπογραμμίσει ότι οι περιοχές αυτές δεν μπορούν να στηρίζονται αποκλειστικά στη γεωργική δραστηριότητα, αλλά απαιτείται η ανάπτυξη συμπληρωματικών ή εναλλακτικών προς τη γεωργία δραστηριοτήτων που θα δίνουν προοπτικές απασχόλησης και εισοδημάτων με την ταυτόχρονη συγκράτηση και προσέλκυση ενεργού πληθυσμού.

«Προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειές της, όσο και τα διαθέσιμα προς τούτο εργαλεία, συμφώνησε-η Περιφέρεια Κρήτης- πρόσφατα με τον ΟΟΣΑ στην εκπόνηση μιας μελέτης για τη διερεύνηση, ανάλυση, επεξεργασία και διατύπωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για το Οροπέδιο Λασιθίου που θα οδηγήσει μέσω της εφαρμογής του σε μια νέα πραγματικότητα στην περιοχή απαντώντας στο μεγάλο στοίχημα της ανάπτυξης» ανέφερε και προσέθεσε:

«η εμπειρία και τεχνογνωσία του ΟΟΣΑ θα είναι πολύτιμη στην κατεύθυνση της διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και της μείωσης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στη βάση της ήπιας ανάπτυξης που αποτελούν και προτεραιότητες του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για την επόμενη πενταετία.

Η δυνατότητα επεξεργασίας κατ’ επέκταση ενός πιλοτικού μοντέλου ανάπτυξης σε μια μειονεκτική ορεινή περιοχή όπως το Οροπέδιο Λασιθίου, θα δώσει τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Κρήτης να διαθέτει ένα πρότυπο για πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις που υπάρχουν στην Κρήτη».