Η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" ενημερώνει όλους τους εργαζόμενους στους ΚΟΧ Ηρακλείου & Λασιθίου ότι η πίστωση των ατομικών λογαριασμών τους με τα δεδουλευμένα των ημερομισθίων Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου έχει ολοκληρωθεί από την συνεργαζόμενη Τράπεζα.

Ήδη από το πρωί πολλοί εργαζόμενοι από τον ΚΟΧ Ηρακλείου έχουν προβεί σε αναλήψεις και κινήσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι εργαζόμενοι του ΚΟΧ Λασιθίου θα μπορούν μετά τις 13.00 σήμερα 29/11/2012 να κάνουν ανάληψη χρημάτων καθότι από το πρωί η συνεργαζόμενη τράπεζα, κατά προτεραιότητα ολοκληρώνει την πίστωση των καταθετικών λογαριασμών τους.

Ο πρόεδρος της "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" και το ΔΣ επιθυμούν θερμότατα να ευχαριστήσουν και να εκφράσουν την ευαρέσκεια τους προς τον οικονομικό διαχειριστή του φορέα κ. Μανώλη Πουλιανάκη, καθώς και τους λοιπούς υπαλλήλους και στελέχη της που σε χρόνο ρεκόρ, για τα Ελληνικά δεδομένα χρηματοδότησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, κατάφεραν να εκταμιεύσουν το πρώτο μέρος της χρηματοδοτικής δαπάνης και να αποζημιώσουν τους οικονομικώς χειμαζόμενους εργαζόμενους με τα δεδουλευμένα τους.

Η "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ" ως σύμπραξη 7 καταξιωμένων συνεταιριστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων θα συνεχίσει να αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα, ότι πρωτίστως η μέριμνα της είναι η ανακούφιση των εργαζομένων της και των οικογενειών τους που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση.